Massgrav från andra världskriget i Polen

Enligt dn.se hittades i höstas en massgrav från andra världskriget i Polen. Polska massgravar från andra världskriget hör nu inte till ovanligheterna. De absolut värsta tyska övergreppen under andra världskriget skedde i Öst- och Centraleuropa.

Det som skiljer ut det här fallet från många andra är vilka de ca 1 800 döda var. Mycket tyder på att det rör sig om civila tyskar från den då ostpreussiska staden Marienburg, avlidna under krigets slutskede. Tio procent av de döda har avrättats. Resten antas ha dött av kyla och hunger och av artillerield då Röda armén trängde igenom det då tyska Ostpreussen. Underligt är att de döda begravts nakna och att tandplomber i metall tycks ha avlägsnats från kropparna.

Av naturliga skäl har historieforskningen länge fokuserat på de brott mot mänskligheten tyskarna begick under Tredje Riket och andra världskriget. Men på senare år har historikerna även börjat uppmärksamma hur krigshandlingarna påverkade de civila tyskarna, särskilt under krigets sista månader.

Intressanta böcker om det senare är:

  • Stalins hämnd – Röda armén i Tyskland 1944-1945 av Niclas Sennerteg (2001),
  • Dödens hav – Östersjön 1945 av Claes-Göran Wetterholm (2002),
  • Dresden – Tisdag den 13 februari 1945 av Frederick Taylor (2004).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 thoughts on “Massgrav från andra världskriget i Polen”

Comments are closed.