Odells agerande uttryck för sympati?

På dn.se finns en artikel där några Konstfackstudenter ger deras syn på den senaste tidens turbulens kring Konstfack.

Studenterna förstår inte de kritiska reaktionerna på Odells iscensatta psykos. En av dem vänder sig mot påståenden om att Odell drivit med psykiskt sjuka och understryker att Odell genom sin aktion själv försatt sig i en mycket sårbar situation. En annan påpekar att han anser att det är ett uttryck för “djupaste form av sympati” för psykiskt sjuka att försöka sätta sig in i deras situation.

Tack, men nej tack. Om Odells agerande är ett uttryck för sympati är det sympati som iallafall jag kan leva utan. Om hon velat sätta sig in psykiskt sjukas situation kunde hon ha börjat innan hon gick upp på Liljeholmsbron och agerade suicidbenägen. Hon kunde ha funderat över hur människor kan må så dåligt att de överhuvudtaget hamnar på psykakuten. Det finns gott om litteratur som beskriver fasorna med svår psykisk sjukdom, som beskriver ångesten, skräcken och desperationen.

Och om Odell verkligen förstått betvivlar jag på att hon agerat som hon gjorde. Hon borde insett att hon riskerade orsaka ytterligare lidande hos redan lidande människor.

Studenterna som ansåg att Odell agerat i sympati hävdade också att om Odell varit man och journalist skulle hon krönts till en ny Janne Josefsson. Det hoppas jag verkligen inte. Jag hoppas att en journalist som varit så klumpig och hänsynslös skulle fått sparken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 thoughts on “Odells agerande uttryck för sympati?”

  1. FÖRLÅT att jag inte svarat på dina kommentar förrän nu i min blogg. Det var nämligen så att jag glömt att ställa in Blogger så att jag skulle få ett mail så fort någon kommenterade.

    Så när jag inte fick några mail, tog jag för givet att jag inte fått några kommentarer.

    Så återigen FÖRLÅT!!!

    http://mattes-egna-ord.blogspot.com

  2. Jag ska nog också ställa in Blogger så att jag får ett mejl när någon kommenterar.

Comments are closed.