Funderingar

Jag skulle verkligen vilja ha ett jobb, ett riktigt jobb. Jag skulle vilja arbetsträna på ett riktigt jobb.

Fast vem skulle vilja anställa mig? Jag har en sjukdomshistoria. Jag är ruskigt medelålders. Jag har en utbildning men inte en utbildning som leder till arbete. Och jag är överkvalificerad för alla arbeten som inte kräver en utbildning.

Jag borde vidareutbilda mig.