Skyltat på Kullen #blogg100 Dag 65/100

Kullens fyr är Sveriges högst belägna, 78,5 meter över havet. Och för den som inte fattade vinken på väg upp finns skyltar som varnar för en alltför hastig färd ner.

kullen-001Skyltningen är en bra påminnelse. Det här är en plats där en bör kolla var en sätter fötterna, trampar en fel är det lång väg ner. Jag såg många som klättrade runt bland branterna, både vana vandrare och barnfamiljer och jag var så impad över att de vågade. Själv smög jag mig försiktigt fram till en kant och backade snabbt tillbaka när jag kände hur det svindlade. Ska jag klättra i berg ska det vara låga berg.

Samtidigt skulle det nog vara spännande att vandra i Kullabergs naturreservat.